Obecna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza kraju, spadek realnej płacy obywateli a przy tym większa świadomość obywateli do korzystania z produktów dobrych i uznanych marek doprowadza wielokrotnie do stosowania przez nieuczciwych „przedsiębiorców” praktyk, które w rzeczywistości z pojęciem konkurencja na rynku nie mają nic wspólnego. Chodzi tu głównie o wprowadzanie do sprzedaży produktów imitujących te dobre i uznane a co gorsza wykorzystujące w wielu przypadkach znaki towarowe i wzory przemysłowe firm. W celu zachowania zdrowych zasad konkurowania istnieje potrzeba podjęcia zdecydowanej walki z wszelkimi przejawami i formami piractwa w zakresie własności przemysłowej. To właśnie piractwo jak i ogromna część naruszeń mu towarzyszących uznane są w Polsce za działalność przestępczą.

Kontakt
biuroznak.mielczarek@onet.pl
604 265 003