Nasza oferta obejmuje wielotorowe i prowadzone równolegle działania w zakresie :

  1. Badania rynku określające skalę podrobionych towarów oznaczonych Waszym znakiem towarowym.
  2. Monitorowania dostępnych platform internetowych - sprzedażowych, na których oferowane są podrabiane produkty i podejmowania działań zmierzających do zablokowania takiej sprzedaży.
  3. Działań detektywistycznych zmierzających do ustalenia importerów, hurtowników i producentów wprowadzjących do obrotu handlowego podrabiane produkty.
  4. Uczestnictwa w działaniach represyjnych prowadzanych przez Policję, Urząd i Inspektorat Celny i inne upoważnione do tego organy.
  5. Ciągłego nadzoru oraz uczestnictwa w sprawach karnych i celnych prowadzonych o naruszenie praw z zakresu ochrony i znaków towarowych.
  6. Prowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Policji, Urzędów Celnych, Straży Granicznej.
Zapewniamy fachowość, staranność i wysoką jakość wykoniania powierzonych nam zadań.

Kontakt
biuroznak.mielczarek@onet.pl
604 265 003